Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Presentació i Mapes Estratègics

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació
L'Institut municipal de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació representa un canvi organitzatiu que agrupa en un mateix institut tres estructures diferents: l'oficina de Gestió Estratègica i els àmbits de Promoció Econòmica i Societat de la Informació.

Des de l'oficina de Gestió Estratègica es planifica i controla la despesa i es treballa amb indicadors, que permeten avaluar el grau d'acompliment dels objectius marcats per l'equip de govern.
Imatge de complement
Una nova cultura de la Gestió Pública
L'Institut ha de permetre planificar millor la gestió pública, més enllà del dia a dia, implantant una nova cultura de la gestió pública, basada en la innovació i l'eficàcia.

Es pretén simplificar l'estructura administrativa, fer més transparent la gestió i augmentar l'eficàcia i l'eficiència de l'administració, amb l'objectiu d'optimitzar la gestió dels recursos municipals, vetllar per la sostenibilitat financera de la ciutat i impulsar la societat del coneixement.