Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

FP7 Optimus

FP7 - SMARTCITIES - 2013 (ICT)
OPTIMUS - OPTIMitzar l'ÚS de l'energia a les ciutats amb sistemes de suport a les decisions intel·ligents

Participants:

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (Greece)
FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT i TECNOLOGIA (Spain)
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (Germany)
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Spain)
POLITECNICO DI TORINO (Italy)
D'APPOLONIA SPA (Italy)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (Italy)
COMUNE DI SAVONA (Italy)
BUILD - IT SA SYSTEMS AND INTELLIGENT BUILDINGS ENERGY SERVICES (Greece)
GEMEENTE ZAANSTAD (Netherlands)
AJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS (Spain)

Sinopsi:

S'espera que les ciutats juguin un paper clau en l'aplicació de l'estratègia Europa 2020 . Les autoritats de les ciutats necessiten liderar accions rellevants cap a barris eficients des del punt de vista energètic. Encara que hi ha un munt d’informació disponible sobre energia i altres dades relacionades, els sistemes respectius no estan enfocats per ser alimentats per fonts de dades multidisciplinaris que les integrin i les analitzin d'una manera intel•ligent, amb el propòsit de donar suport al procés de presa de decisions sobre l'optimització en l'ús de l'energia. Per tant, les autoritats de les ciutats demanen un sistema integrat i transparent. La visió general del projecte "Optimitzar l'ús d'energia a les ciutats amb sistemes intel•ligents de suport a les decisions (OPTIMUS)" és el disseny , desenvolupament i implementació d'un Sistema d'Ajuda de Decisions (DSS) dirigides a les autoritats de la ciutat, per tal de ajudar-los a optimitzar l'ús de l'energia a les seves instal·lacions i reduir les emissions de CO2. OPTIMUS proporcionarà una plataforma TIC integrada que recollirà i estructurarà dades obertes de cinc dominis (concretament: Condicions climatològiques, mineria social , perfils energètic dels edificis, preus de l'energia, producció d'energia) i llavors s'utilitzaran tecnologies semàntiques per tal d'integrar-les i normes intel•ligents per proposar plans d'optimització energètica . El DSS basat en la web resultant serà
validat en tres ciutats diferents: Savona (Itàlia), Sant Cugat del Vallès (Espanya) i Zaanstad (Països Baixos). Es desenvoluparà un marc d’avaluació per analitzar ex-ante i ex-post les condicions en un marc específic de ciutat . Els requisits resultants d'aquesta anàlisi servirà com a punt de referència per avaluar el impacte de les eines i mètodes desenvolupats. OPTIMUS tindrà, per disseny, el grau necessari de generalització per tal d’adaptar-se fàcilment a ciutats amb característiques diferents. Això està relacionat amb un altre dels objectius del projecte, és a dir, per proveir una solució clau, intel·ligent i avançada dirigida a qualsevol ciutat que tingui com a finalitat executar i supervisar els plans d'acció d'energia sostenible.
 

 

 

PRESENTACIÓ OPTIMUS

 

ANNEX: PowerPoint Presentació   (pptx )