Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Butlletins electrònics

Butlletins

La tramesa del butlletí electrònic i dels avisos mitjançant missatges a mòbils està supeditada a la prèvia sol·licitud de les ciutadanes i ciutadans interessats. Pels mateixos canals i en qualsevol moment, la ciutadania podrà formalizar la seva sol·licitud de servei, modificar les dades i/o donar-se de baixa del servei.

Casos d'èxit

Butlletí municipal, butlletí econòmic, butlletí de la biblioteca "L'indiscret"...TOTAL: 4.015 subscriptors