Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Catalonia Innovation Triangle (CIT)

Catalonia Innovation Triangle (CIT)

El Consorci creat entre Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí vol promoure el desenvolupament i la promoció econòmica, de les empreses i dels professionals establerts en aquest àmbit. Aquest consorci s'ha creat sota la marca comuna CATALONIA INNOVATION TRIANGLE. El CIT representa un nou model de desenvolupament de l'activitat econòmica, basat en un esforç cooperatiu entre els diferents agents implicats: administració, sector privat, universitats i centres de recerca, associacions empresarials i altres.

Es tracta d'aconseguir que aquest Consorci sigui una potència econòmica amb les condicions adequades per a esdevenir un dels entorns d'excel·lència empresarial més avançats dins d'aquest món globalitzat. El CIT és una de les àrees econòmiques basades en el coneixement més dinàmiques i integrades d'Europa.

ANNEX: - Presentació   (pdf 17777)
OBJECTIUS

- Impulsar el creixement econòmic: atraient noves activitats i esdevenint un dels principals corredors europeus d'excel·lència empresarial i de qualitat de vida.

- Millorar la qualitat de vida de les persones: afavorint la creació de més i millors llocs de feina i consolidant un entorn respectuós amb el medi.

- Impulsar la qualitat en la prestació de serveis: als polígons, parcs empresarials i infraestructures.

- Promocionar el territori a l'exterior: mitjançant la creació d'una marca pròpia i la definició d'un pla de comunicació.

- Afavorir la cooperació: entre les institucions del coneixement, les empreses i les administracions ajudant a generar un clima favorable a l'aprenentatge continu, la investigació, la recerca i la innovació.

PROGRAMA D'ACTUACIONS

- Programa d'infraestructures i serveis comunicació banda ampla: les infraestructures de comunicacions i l'accés a serveis de banda ampla han esdevingut un factor clau de competitivitat i especialment de vertebració de les iniciatives en xarxa. Per dur a terme aquest programa, cal coordinar-se amb altres iniciatives de caràcter nacional (Projectes Anelles Industrial i Científica) i realitzar estudis amb els operadors privats per analitzar possibles models basats en operador neutre.

- Programa d'infraestructures i serveis per a la mobilitat: creació d'un nou sistema de senyalització dels diferents parcs empresarials.

- Programa de gestió de parcs empresarials: implicació de les tres ciutats en els processos de prova de la implantació de sistemes innovadors de gestió de serveis urbans als parcs empresarials.

- Programa de desenvolupament de serveis avançats: aquest programa promourà l'accessibilitat de recursos com serveis, recursos tecnològics al CIT.

- Programa de suport econòmic

- Programa de màrqueting i promoció

Enllaç: Més informació: