Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Costos dels serveis

Cercador

Imatge de complement
Costos dels serveis municipals obligatoris

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que s'ha de donar compte del cost i rendiment dels serveis obligatoris en una Memòria que s'ha d'incloure al Compte General de cada exercici. Malgrat aquesta obligació legal, són pocs els municipis que desenvolupen aquest estudi.

Una metodologia moderna

Sant Cugat ho fa amb una metodologia moderna i anant més enllà de l'acompliment legal amb uns objectius específics.

El model de càlcul de costos emprat a l'Ajuntament està basat en la metodologia ABC (Activity Based Costing), que representa un canvi conceptual molt important respecte els sistemes clàssics de costos: els productes o serveis consumeixen activitats i són aquestes les que consumeixen costos (recursos).

Memòria de costos i rendiments dels serveis municipals:
===========================================================

 

ANNEX: - Memòria de costos 2015   (pdf )

 

ANNEX: - Memòria de costos 2014   (pdf )

 

 

ANNEX: - Memòria de costos 2013   (pdf )

 

 

ANNEX: - Memòria de costos 2012   (pdf )

 

 

ANNEX: - Memòria de costos 2011   (pdf )

 

ANNEX: - Memòria de costos 2010   (pdf )
ANNEX: - Memòria de costos 2009   (pdf )
ANNEX: - Memòria de costos 2008   (pdf )
ANNEX: - Memòria de costos 2007   (pdf )
ANNEX: - Memòria de costos 2006   (pdf )
ANNEX: - Memòria de costos 2005   (pdf )
ANNEX: - Memòria de costos 2004   (pdf )