Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Conferències 2008-2011

Cercador

Imatge de complement
CONFERÈNCIES 2008-2011

 

_________________________________________________
- Plan de Alineación y Competitividad Estratégica (PACTE).
Francesc Carulla / Pablo Baquero

Jornada de trabajo y reflexión sobre la evolución de los sistemas de información econòmica de las administraciones públicas.

Sant Cruz de Tenerife, 20 y 21 de octubre de 2011

 

ANNEX: Documento de la conferencia   (pdf )
_________________________________________________
- Plan de Alineación y Competitividad Estratégica (PACTE).
Jordi Joly Lena / Carlos Vivas Urieta

Diputación de Málaga
14 y 15 de octubre de 2010

 

ANNEX: Documento de la conferencia   (pdf )
_____________________________________
- Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE).
Pablo Baquero

La gestió pública davant de la planificació estratègica
Granollers, maig 2010

 

ANNEX: Document de la conferència   (pdf )
_________________________________________________
- Plan de Alineación y Competitividad Estratégica (PACTE).
Jordi Joly Lena / Carlos Vivas Urieta

Curso: Las Nuevas Técnicas de Gestión Presupuestaria
COSITAL - Castellón, diciembre de 2009

_________________________________________________
- El Modelo de Costes del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
Jordi Joly Lena / Carlos Vivas Urieta

IX FORO SUMA ALICANTE 2009
Crisis. Experiencia y soluciones desde la Administración Local.

Orihuela, 24 de noviembre de 2009

_________________________________________________
- Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès: un modelo de Costes Avanzados y un nuevo Plan de Alineación y Competitividad Estratègica (PACTE).
Jordi Joly Lena / Carlos Vivas Urieta

IX FORO SUMA ALICANTE 2009
Crisis. Experiencia y soluciones desde la Administración Local.

Orihuela, 24 de noviembre de 2009

_________________________________________________
Taula Rodona: Què fan i què poden fer els actors institucionals?
- Aplicació del Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE) de l'Ajuntament de Sant Cugat.


Jordi Joly i Lena

Jornada: "Avaluar per millorar: les polítiques públiques a examen".IVÀLUA - Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

Barcelona, 21 de novembre de 2008

ANNEX: - Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Nou Model de Gestió i Pressupostació Pública: el Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE) de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Jordi Joly i Lena

Conferència Col·legi Economistes de Catalunya / ACCID
Barcelona, 19 de novembre de 2008

_________________________________________________
- El Cuadro de Mando Integral en el Sector Público Local: el caso del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Carlos Vivas Urieta

I Curso de Dirección Econòmico-Financiera en las Entidades Locales

INAP - 27 de marzo de 2008

ANNEX: Veure document <pdf>   (pdf )
_________________________________________________
- El Modelo de Costes del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Carlos Vivas Urieta

I Curso de Dirección Econòmico-Financiera en las Entidades Locales

INAP - 27 de marzo de 2008

ANNEX: Veure document <pdf>   (pdf )
_________________________________________________
- Una nueva organización al servicio de la transparencia: la Oficina de Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Jordi Joly i Lena

Las estrategias financieras y el proceso de planificación estratégica, presupuestación y control de las Entidades Locales

Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"
Oviedo, 4 de diciembre de 2007

ANNEX: Veure document <pdf>   (pdf )
_________________________________________________
- El modelo de Costes del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y el proceso de presupuestación analítica
Carlos Vivas Urieta

Las estrategias financieras y el proceso de planificación estratégica, presupuestación y control de las Entidades Locales

Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"
Oviedo, 4 de diciembre de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Mapes Estratègics a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Pablo Baquero / Maite Ramos

Curs "De l'estratègia a l'acció"
Diputació de Barcelona
Barcelona, 30 de novembre de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Una nueva organización al servicio de la transparencia: la Oficina de Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Jordi Joly i Lena

Control de Xestión por indicadores
Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Una nueva organización al servicio de la transparencia: la Oficina de Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Carlos Vivas Urieta

Control de Xestión por indicadores
Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Politics and Management Deal
Jordi Joly Lena

Discussions about strategic management
Sant Cugat del Vallès, 5th September 2007

ANNEX: Veure document <pdf>   (pdf )
_________________________________________________
- El Quadre de Comandament Integral a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Carlos Vivas Urieta

Col·legi d'Economistes de Catalunya
Barcelona, 26 de març de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- El Cuadro de Mando Integral en el Sector Público Local: El caso del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Carlos Vivas Urieta

INAP
26 de junio de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- El Modelo de Costes del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Carlos Vivas Urieta

INAP
26 de junio de 2007

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Els Indicadors de Gestió com a base per a la construcció d'un Balanced Scorecard: el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat
Jordi Joly i Lena / Carlos Vivas i Urieta

Universitat de Girona
Girona, 25 d'octubre de 2006

ANNEX: Veure document (PDF)   (pdf )
_________________________________________________
- Un compromís entre la política, els recursos i la gestió: l'aposta de Sant Cugat del Vallès
Jordi Joly i Lena / Carlos Vivas Urieta

Ponència al II Congrés Català de Gestió Pública
Barcelona, 5 i 6 de juliol de 2006

ANNEX: Veure document <pdf>   (pdf )