Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

e-Administració

Integració del GIS al web municipal

El Servei de Informació Geogràfica municipal disposa d'una eina informàtica per tal de donar funcionalitats basades en el territori als ciutadans de Sant Cugat i oferir serveis a altres departaments municipals.

Aquesta eina s'ha integrat al web municipal, repectant el concepte estratègic i les normes d'usabilitat i afegint un gran valor per als internautes.

Noves funcionalitats que s'incorporaran properament:

Guia a la PDA

Funcionalitats avanzades amb plug-in: plànols temàtics

Nous plànols de butxaca

Consulta al nomenclàtor de carrers

Nou Servei Vull Anar i "El més proper"

Planejament urbanístic

ISAC

L'objectiu d'aquest projecte és donar suport al 010 de l'Ajuntament i ser la porta virtual del servei d'atenció ciutadana, capaç de donar respostes concretes a les preguntes dels usuaris. S'han incorporat eines per fer-lo capaç de comprendre preguntes, per entendre el "llenguatge natural".

Imatge de complement
Signatura digital

L'Ajuntament de Sant Cugat pretén impulsar i potenciar l'administració electrònica, amb l'objectiu d'assolir un ús efectiu de les eines electròniques per tal de millorar les tasques i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.

Adhesió al projecte clauer idCAT

Una de les accions dins d'aquesta política és l'adhesió al projecte clauer idCAT per tal de fer arribar als ciutadans i ciutadanes la signatura digital que faciliti els seus tràmits per via electrònica amb l'administració.Des d'abril de 2007 s'han gestionat 1.067 sol·licituds.

Quiosc d'informació ciutadana
Quioscos i pantalles d'informació ciutadana

L'Ajuntament posa a l'abast dels ciutadans i visitants uns quioscos informatius i pantalles a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que l'àrea de Societat de la Informació ha integrat al sistema de publicació multimèdia.