Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Qualinet

Imatge de complement
Qualinet, Pla de millora contínua al servei de neteja i recollida de residus

Qualinet, el pla per a la millora contínua del servei de neteja i de la recollida de residus respon als objectius definits en el pla estratègic de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2012-2015 ( PACTE : Una visió social , econòmica i ambiental per a Sant Cugat) pel que fa a les dimensions:

L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL, CIUTAT CÍVICA, VERDA I SOSTENIBLE

Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental .

Una ciutat accessible, neta i endreçada.

CONEIXEMENT, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Ús intensiu i eficient de les noves tecnologies per a l’optimització de recursos.

Ajuntament on line.

Un d'aquests objectius estratègics és avançar cap a una ciutat sostenible, compromesa amb el canvi climàtic, amb un espai públic de qualitat on el carrer és un lloc acollidor, una gestió eficient dels recursos naturals, de manera que es promociona la reducció de residus, la reutilització dels productes i la promoció del reciclatge. Tot això es produeix en un context de cohesió social, equitat i participació ciutadana, on l'activitat econòmica juga un paper essencial a través del seu compromís i la seva orientació cap al desenvolupament sostenible.

La neteja viària i recollida de residus és un dels serveis més importants de la ciutat, ja que el confort, la salubritat i la imatge de l'espai públic i, per tant, una part important de la qualitat de vida dels ciutadans, depèn del seu bon funcionament, col·laborant cap assolir la visió de Sant Cugat com una ciutat de referència en qualitat urbana .

Imatge de complement
Indicadors del pla de control de Qualinet

 

Enllaç: PDF  
Imatge de complement
Innovación, control y transparencia. Optimización del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria

 

Enllaç: PDF  
Imatge de complement
Monogràfic informatiu del Qualinet publicat al TOT del 12 d'abril de 2013

 

Enllaç: PDF  
Imatge de complement
Vídeo Qualinet

 

Enllaç: Vídeo  
Imatge de complement
Vídeo Smart City Sant Cugat

 

Enllaç: Vídeo