Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Altres projectes

a) FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME
L'Associació Sant Cugat Empresarial

Si hi ha un element que permet canalitzar i potenciar els beneficis intangibles que gaudeixen les empreses a Sant Cugat aquest és el de la potència de les seves xarxes i les associacions que afavoreixen les relacions entre empreses, però especialment entre empresaris i executius de totes les dimensions i sectors. L'Associació Sant Cugat Empresarial és la que ho aglutina tot plegat, el lobby que representa el conjunt del teixit professional, comercial i empresarial davant les administracions, altres institucions i la resta de territoris.

Nascuda l'any 2005, l'Associació va signar un conveni amb l'Ajuntament mitjançant el qual se li reconeix la interlocució empresarial per part d'aquesta administració. Ha de tenir per tant la vocació d'incorporar en els seus òrgans representants de les associacions gremials, de comerciants, territorials i sectorials del conjunt del teixit econòmic per tal de ser capaç de representar-lo de forma unificada i coherent i de presentar les seves reivindicacions o les seves propostes amb la major força possible, tal com, ho ve fent, per exemple, a La Cambra de Terrassa, a l'espai Coneixement - Empresa, al CiT i tants i tants altres.

El seu rol, doncs, és cabdal per aconseguir que cap empresa se senti desemparada en les seves necessitats. Però va molt més enllà en aspectes que tenen a veure amb el foment, la promoció d'iniciatives i les millores. Hem de destacar en aquest sentit les diferents reunions sostingudes en l'àmbit de les infraestructures i molt especialment l'arrencada del Clúster Farmacèutic i Cosmètic de Catalunya, amb seu a Sant Cugat.

En l'àmbit territorial l'Associació vetlla pels interessos de les empreses exercint la seva representació en matèries com la mobilitat, la conservació dels parcs econòmics i la seva gestió integral. De tal forma que es configura un esquema intel·ligent d'interlocucions que facilita la resolució dels problemes i l'apropament dels serveis existents al conjunt del teixit, sempre amb la mínima càrrega per a les empreses representades.

Es tracta per tant d'un important element de competitivitat del territori fruit d'aportacions expertes d'empresaris de sectors i dimensions diverses que porten la recerca del bé comú a través del millor dinamisme econòmic molt més enllà del que són les seves responsabilitats professionals.Associació Sant Cugat Empresarial

C/ Villà, 68 (Casa Aymat) 08172

Telf.: 93 553 11 90

www.santcugatempresarial.com

Imatge de complement
b) EMPRESA I OCUPACIÓ
Ocupació de qualitat: El SOM (Servei Municipal d'Ocupació)

· Facilita el contacte entre l'oferta i la demanda laboral.
· Promou la creació d'ocupació i la seva qualitat.
· Atén situacions personals d'especial dificultat en l'àmbit laboral.
· Millora el nivell de formació en el mercat, tant pel costat de l?oferta com pel de la demanda.
· Facilita la interrelació entre el món educatiu i l'empresarial per a un millor encaix del nivell formatiu amb la realitat laboral.

Borsa de Treball

Les empreses i els professionals poden presentar les seves necessitats de cobrir llocs de feina presencialment o al web municipal www.santcugat.cat. Consulteu les possibilitats en l'àmbit de la formació / contractació en pràctiques. Contacte: borsatreball@santcugat.catFormació Ocupacional

Tant per a persones en actiu com aturades, cursos que tenen com a objectiu la millora o reciclatge de les capacitats professionals, i per extensió el suport a la competitivitat de les empreses.Espai Coneixement - Empresa

Espai de treball en què tots els òrgans dedicats a l'ensenyament, la formació, el treball i l'economia del nostre entorn (Generalitat, Ajuntament, món empresarial i sindical, escoles, universitats i centres de formació professional) que té per objectius:

· Millorar la interrelació entre el món professional i empresarial i l'educatiu.

· Assolir consensos sobre estratègies de competitivitat territorial (economia del coneixement).

Imatge de complement
Oficina d'Atenció a l'Empresa

Canalitza la relació de l'Ajuntament amb el món professional, comercial i empresarial intentant simplificar les relacions amb l'administració local, apropar els nombrosos serveis existents i sintetitzar tota la informació econòmica imprescindible.

Atén, almenys en primera instància, tota mena d'assumptes relacionats amb tràmits ambientals, urbanístics, de normatives sanitàries, comercials, etcètera, així com qualsevol mena de demanda d'informació, sempre orientada al món econòmic.

Oficina d'Atenció a l'Empresa

Oberta presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Atenció telefònica al 935 657 000 i per correu electrònic a oae@santcugat.cat.

c) SANT CUGAT, TERRA D'EMPRENEDORS

Pel seu perfil sociològic, per la densitat de centres del coneixement i per les infraestructures disponibles, a Sant Cugat neixen i es desenvolupen multitud de projectes emprenedors. Diverses institucions públiques i privades col·laboren per afavorir les millors condicions per a la innovació i la creativitat.

Alta concentració de centres de negocis. Aquests centres són espais òptims per a l'emprenedoria perquè permeten l'arrencada de negocis sense a penes inversió. A més, molts d'ells tenen establertes dinàmiques de networking i molts altres avantatges que no fan sinó enriquir les possibilitats dels negocis que hi neixen.Centenars d'empreses han nascut i desenvolupen els primers estadis del seu recorregut en els centres de negocis de Sant Cugat.

ANNEX: Centres de negocis   (pdf 21197)