Saltar a continguts

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

Navegació

Menú principal

Costos dels serveis

Imatge de complement
Costos dels serveis municipals obligatoris

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que s'ha de donar compte del cost i rendiment dels serveis obligatoris en una Memòria que s'ha d'incloure al Compte General de cada exercici. Malgrat aquesta obligació legal, són pocs els municipis que desenvolupen aquest estudi.

Una metodologia moderna

Sant Cugat ho fa amb una metodologia moderna i anant més enllà de l'acompliment legal amb uns objectius específics.

El model de càlcul de costos emprat a l'Ajuntament està basat en la metodologia ABC (Activity Based Costing), que representa un canvi conceptual molt important respecte els sistemes clàssics de costos: els productes o serveis consumeixen activitats i són aquestes les que consumeixen costos (recursos).

Memòria de costos i rendiments dels serveis municipals:
===========================================================

 

Annex: - Memòria de costos 2015  (pdf 1.71MB)

 

Annex: - Memòria de costos 2014  (pdf 1.72MB)

 

Annex: - Informe executiu de costos 2013  (pdf 3.01MB)

 

Annex: - Memòria de costos 2013  (pdf 953.76KB)

 

Annex: - Informe executiu de costos 2012  (pdf 2.14MB)

 

Annex: - Memòria de costos 2012  (pdf 968.47KB)

 

Annex: - Informe executiu de costos 2011  (pdf 2.71MB)

 

Annex: - Memòria de costos 2011  (pdf 998.17KB)

 

Annex: - Informe executiu de costos 2010  (pdf 2.06MB)

 

Annex: - Memòria de costos 2010  (pdf 3.78MB)

 

Annex: - Informe executiu de costos 2009  (pdf 4.92MB)
Annex: - Memòria de costos 2009  (pdf 963.96KB)
Annex: - Informe executiu de costos 2008  (pdf 3.40MB)
Annex: - Memòria de costos 2008  (pdf 848.47KB)
Annex: - Memòria de costos 2007  (pdf 877.26KB)
Annex: - Memòria de costos 2006  (pdf 1.12MB)
Annex: - Memòria de costos 2005  (pdf 572.35KB)
Annex: - Memòria de costos 2004  (pdf 581.00KB)